Üç Yaş Üstü Persentil Hesaplama
Cinsiyet
Yaş yaş ay
Ağırlık
Boy Uzunluğu
Sonuçlar
Yaşa göre Boy persentili
Yaşa göre ağırlık persentili
Boya göre Ağırlık persentili
Otomatik Hesapla 

Persentil 3-10 en düşük değer. 
                             : 10-25 düşük değer.
                             : 25-50 normal ve normal altı değer.
                             : 50-75 normal ve normal üstü değer.
                             : 75-90 yüksek değer.
                             : 90-97 en yüksek değer.